หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นางสาวศิรกาญจน์ แสนกล้า
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ร่มเกล้า บุรีรัมย์    จ.บุรีรัมย์
นายขวัญชัย ปานกลาง
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ร่มเกล้า บุรีรัมย์    จ.บุรีรัมย์
นางสาวเปรี่ยมลิร่า ประผาลา
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ร่มเกล้า บุรีรัมย์    จ.บุรีรัมย์
นางสาวสุกัญญา ปานมี
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ร่มเกล้า บุรีรัมย์    จ.บุรีรัมย์
นายศิลป์สวรรค์ จันทะสาร
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ร่มเกล้า บุรีรัมย์    จ.บุรีรัมย์
นางสาวธันยารักษ์ บูชาพันธ์
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ร่มเกล้า บุรีรัมย์    จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,959,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,375,385 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,886,034 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,820,139 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,805,791 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,767,785 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,610,095 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,411,592 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,356,069 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,343,125 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,314,877 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,279,497 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,212,318 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,179,937 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสามหมอวิทยา | 23 ต.ค. 58
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ตามแนวทาง DIDACTIC STRATEGIES เรื่องการยกผล
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 23 ต.ค. 58
ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูกษียณให้โอวาทนักเรียนครั้งสุดท้าย วันที่ 30 ก.ย. 58
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 23 ต.ค. 58
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จัดงานวันเกษียณ ประจำปี 2558
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 23 ต.ค. 58
เลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2558 เป็นวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม | 22 ต.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นน
โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด | 22 ต.ค. 58
ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ ๖
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ | 22 ต.ค. 58
ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ ๕
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ | 22 ต.ค. 58
ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ ๔
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ | 22 ต.ค. 58
ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ ๓
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ | 22 ต.ค. 58
ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ ๒
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ | 22 ต.ค. 58
ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ ๑
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ | 22 ต.ค. 58
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม | 22 ต.ค. 58
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 22 ต.ค. 58
รับสมัครครูอัตราจ้าง งบรายได้สถานศึกษา สาขาวิชา มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 22 ต.ค. 58
การติดตามโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ต.ค. 58
การตรวจสอบข้อมูลแผนที่
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ต.ค. 58
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ต.ค. 58
ข้อมูลรหัสแหล่งเงินงบประมาณ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ต.ค. 58
การรับสมัครการฝึกอบรม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ต.ค. 58
การพิจารณามอบเข็มเชิดชูเกียรติ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ต.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับ ครูที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
โรงเรียนอนุบาลละงู | 22 ต.ค. 58
คู่มือ E classroom
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 22 ต.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ
โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด | 21 ต.ค. 58
แบบฟอร์มสรุปรายงานการไปราชการ
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 21 ต.ค. 58
เปิดภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๕๘ วันที่ ๒ พฤษจิกายน ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย | 21 ต.ค. 58
ประกาศการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลัง
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ | 21 ต.ค. 58
ค่ายเยาวชนธรรมดี ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง | 21 ต.ค. 58
รับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง | 21 ต.ค. 58
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 21 ต.ค. 58
ท่าน ผอ.ชัยชนะ ผลาพงศ์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558 เมืองทองธานี
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 21 ต.ค. 58
29 กันยายน 2558 ท่านผู้อำนวยการ ชัยชนะ ผลาพงศ์ รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบ ด้านคาร์บอนต่ำ การลดก๊
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 21 ต.ค. 58
ความรัก ความผูกพัน ยังติดอยู่ในใจ เรา.. ชาว ท.1 เสมอและตลอดไป แด่คุณครูแสงเพชร คงเกียรติจิรา
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 21 ต.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง รางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 21 ต.ค. 58
เช้าวันนี้ที่หน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี) ท่านผู้อำนวยการชัยชนะ ผลาพงศ์ และทีมงาน ได้ทำพิ
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 21 ต.ค. 58
ร้อยรักดวงใจ สู่เส้นชัยที่ภาคภูมิ ภาพบรรยากาศ พิธีมุฑิตาจิต คุณครูแสงเพชร คงเกียรติจิรา จากใจคณะครูแ
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 21 ต.ค. 58
เช้าวันนี้ที่หน้าเสาธง ท่านผู้อำนวยการชัยชนะ ผลาพงศ์ และคณะครู ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งข
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 21 ต.ค. 58
พิธีเปิดงานมอบรางวัลและการประกวดธิดารีไซเคิล
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 21 ต.ค. 58
กิจกรรมเข้าฐานบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) 25 สิงหาคม 2558
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 21 ต.ค. 58
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) ได้รับเกียรติจากสโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ ให้ดำเนินการแข่งขันตอบคำถามสารานุ
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 21 ต.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครู ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานนักเรียน ระดับภาค ประจำปี 2558
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 21 ต.ค. 58
ท่าน ผู้อำนวยการชัยชนะ ผลาพงศ์ นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ตลอดทั้งภาคเช้าและ
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 21 ต.ค. 58
งานวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 21 ต.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขัน โครงการศรีสะเกษเมืองคาร์บอนต่ำ ปี 2558 และการประกวดสร้า
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 21 ต.ค. 58
เด็กชายสมชัย บุญศรี นักเรียนชั้น ป.6 เข้ารับทุนการศึกษาจาก มูลนิธิหลวงปูศรี จำนวน 1,000 บาท เมื่อวัน
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 21 ต.ค. 58
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)ได้รับเกียรติ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬาโรงเรี
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 21 ต.ค. 58
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา
โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม | 21 ต.ค. 58
แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนคลองใหม่ | 21 ต.ค. 58
Spirit of ASEAN
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 21 ต.ค. 58
วันที่ 21-26 ตุลาคม 2558 นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัว
โรงเรียนศรีมหาโพธิ | 21 ต.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 16/565 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th