หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
นางสาววัชรีภรณ์ แพร่หลาย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
นางสาวณัฐนรี สงวนสุข
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
นางสาวปราณี พ่วงทองคำ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
นายศักดิ์ดา แอกทอง
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (พลศึกษา)
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 57
ร.ร.ไกรภักดีวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวลัดดาวัลย์ บุญนาค
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (พลศึกษา)
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 57
ร.ร.ไกรภักดีวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอรุณทอง จันทกรณ์
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (คณิตศาสตร์)
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 57
ร.ร.ไกรภักดีวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,441,193 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,754,308 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,543,964 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,490,251 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,326,588 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,310,755 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,225,361 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,151,723 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,116,676 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,051,846 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,011,904 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,008,979 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 987,802 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การบูรณาการการออกกำลังกาย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 พ.ย. 57
เรื่องที่ประชาชนเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็น
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 พ.ย. 57
กิจกรรมรณรงค์การเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ ๒
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 พ.ย. 57
ขอเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 28 พ.ย.57
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ | 27 พ.ย. 57
กำหนดการ การแข่งขันกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 23
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 27 พ.ย. 57
24-26 ธันวาคม 2557 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี กลุ่มอำเภอตะกั่วป่า
โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม( คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ จำกัด อุปถัมภ์ ) | 27 พ.ย. 57
29 พฤศจิกายน -4 ธันวาคม 2557 ทัศนศึกษาภาคอีสาน
โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม( คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ จำกัด อุปถัมภ์ ) | 27 พ.ย. 57
สอบราคาจ้าง สิ่งก่อสร้าง ทางเดินแบบมีหลังคาคลุม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา | 27 พ.ย. 57
กิจกรรมหนูอยากรู้ "ปลอดภัยไว้ก่อน&การป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัย"
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 27 พ.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับโค้ชและนักกีฬาเปตอง ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์ดรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 11 เหรียญ
โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม(วัฒนรวมวิทยา) | 27 พ.ย. 57
ผู้บริหารและคณะครู ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราช
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน | 27 พ.ย. 57
จ.ส.อ.ประสาท ม่องทอง จากกรม สน. พล.ร.15 จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ได้มอบเสื้อผ้าใ
โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 27 พ.ย. 57
ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 27 พ.ย. 57
25 พ.ย.2557 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ตรวจเยียมเพื่อให้กำลังใจโรงเรียนวัดควนเมา
โรงเรียนวัดควนเมา | 27 พ.ย. 57
ผู้ตรวจราชการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ย.2557 นี้
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) | 27 พ.ย. 57
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2557
โรงเรียนสายชล | 27 พ.ย. 57
การคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2557
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 27 พ.ย. 57
โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 27 พ.ย. 57
พิธีถวายราชสดุดี 2557
โรงเรียนบ้านกิโลสาม | 26 พ.ย. 57
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มโรงเรียนนพรัตน์ ณ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา)
โรงเรียนบ้านคู้คด | 26 พ.ย. 57
วันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านเขาขาด | 26 พ.ย. 57
ครูโรงเรียนบ้านคู้คดเข้ารับการสอบภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านคู้คด | 26 พ.ย. 57
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.6ในวันที่ 25 พฤศจิกายน2557ณ โรงเรียนสภาราชินี2
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 26 พ.ย. 57
คำสั่งเครือข่ายแก้วมุกดาหาร การสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 26 พ.ย. 57
บัญชีแนบท้ายคำสั่งเครือข่ายการสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 26 พ.ย. 57
ครูที่ปรึกษาสามารถโหลดเอกสารประเมินSDQได้ที่นี่
โรงเรียนโพนงามศึกษา | 26 พ.ย. 57
ส่งรายชื่อบุคลากรในเครือข่าย ๘ กลุ่มสาระ
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 26 พ.ย. 57
เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง | 26 พ.ย. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบการสอบข้อสอบกลาง สทศ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 26 พ.ย. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบการสอบ Pre – Onet ปีการศึกษา2557
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 26 พ.ย. 57
ประกาศรายชื่อนักกีฬาดีเด่นประจำปี 2557 คลิก!!!!
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 26 พ.ย. 57
ยินดีต้อนรับคณะนิเทศติดตามการใช้สื่อสนับสนุนแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม | 26 พ.ย. 57
การเรียนเพิ่มเติม รายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนาคม 59
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา | 26 พ.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา | 26 พ.ย. 57
การเรียนเพิ่มเติม รายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนาคม 59
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา | 26 พ.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา | 26 พ.ย. 57
การเรียนเพิ่มเติม รายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตุลาคม 58
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา | 26 พ.ย. 57
การเรียนเพิ่มเติม รายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กรกฎาคม 58
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา | 26 พ.ย. 57
การเรียนเพิ่มเติม รายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรกฎาคม 58
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา | 26 พ.ย. 57
สุพิชชา ขัตติยะมาน ตัวแทนนักเรียนอนุบาลสงขลา เข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 26 พ.ย. 57
การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม | 26 พ.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันลอยกระทง
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผล ปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 พ.ย. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 16/647 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th