หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าดินดำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านตาอุด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนบ้านคำนาดี
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว
สพป.สมุทรสาคร เขต 1
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนอัมพวันศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
สพป.ปทุมธานี เขต 1
นายวรพงษ์ มั่นคง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านหนองบัว    จ.ตาก
นางสาวนุชนภา ใจห้าว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : คณะครูและบุคลากร
ร.ร.บ้านบางสัก    จ.ตรัง
สุกัญญา น่ารัก
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเทพราช    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวสุทธิการ แสงศศิธร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มงานทะเบียนวัดผลและประเมินผล
ร.ร.บ้านดอนทะแยง    จ.นครราชสีมา
นายณัฏฐวัฒน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนทะแยง    จ.นครราชสีมา
นางสาวปรียาภรณ์ จันตาเวียง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.กุศลวิทยา    จ.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,742,073 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,634,659 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,251,663 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,203,570 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,998,294 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,859,326 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,678,028 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,644,115 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,631,533 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,489,908 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,412,200 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,391,557 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,384,642 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,365,194 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ทักษะทางสังคม 10 ประการ ช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จ
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 02 มิ.ย. 59
6 มิถุนายน 2559 เลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา | 02 มิ.ย. 59
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 02 มิ.ย. 59
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) | 02 มิ.ย. 59
พิธีเปิดป้ายห้องเรียนขงจื่อ
โรงเรียนวุฒิวิทยา | 02 มิ.ย. 59
วันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง | 02 มิ.ย. 59
วันสุนทรภู่
โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง | 02 มิ.ย. 59
คำสั่งมอบหมายปฏิบัติการสอน
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 02 มิ.ย. 59
ประกาศกำหนดการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 02 มิ.ย. 59
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนิวทยาศาสตร์อิสลาม (ISLAMIC SCIENCE-IMIS-)
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ | 02 มิ.ย. 59
รายงานผลการอ่านการเขียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 02 มิ.ย. 59
รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 02 มิ.ย. 59
รายงานสอบทางงานการเงินฯ เดือน เม.ย. ๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 02 มิ.ย. 59
การจำหน่ายดอกพุทธรักษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 02 มิ.ย. 59
มาตรการป้องกันเหตุไฟใหม้
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 02 มิ.ย. 59
การป้องกันอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 02 มิ.ย. 59
แนวทางปฏิบัติพบข้อมูลผู้กระทำผิด
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 02 มิ.ย. 59
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อส่งเสริมและแก้ไขผลการเรียน
โรงเรียนด่านขุนทด | 02 มิ.ย. 59
เปิดบ้านต้อนรับการดูงาน เรื่อง"ลดเวลาเรียน"โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 02 มิ.ย. 59
ข้อสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2558
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 02 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 02 มิ.ย. 59
รายงานประจำปีสถานศึกษา SAR
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 02 มิ.ย. 59
โปรแกรมเงินฝากออมทรัพย์ สำหรับคุณครูทุกคนนะครับ
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข | 02 มิ.ย. 59
สัญญค้ำประะกััน
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 02 มิ.ย. 59
นำเสนอ
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ | 01 มิ.ย. 59
คำสั่งโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ที่ 44/2559 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา | 01 มิ.ย. 59
คำสั่งที่ 51/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา | 01 มิ.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 01 มิ.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 01 มิ.ย. 59
31 พ.ค 59 คณะของร้านนายก้อน บูติค บริจาคสิ่งของและเงินทุนพัฒนาโรงเรียน
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 01 มิ.ย. 59
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนหัสดีศึกษา | 01 มิ.ย. 59
วารสาร "เขาสารเขากลางนา" มกราคม 2559
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 01 มิ.ย. 59
กิจกรรม สระอา
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 01 มิ.ย. 59
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 <วันที่ 2 มิถุนายน 2559>
โรงเรียนพนมศึกษา | 01 มิ.ย. 59
ขอเชิญนักเรียนร่วมโครงการ สอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 01 มิ.ย. 59
ประชุมครู ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา | 01 มิ.ย. 59
การแข่งขันภาษาอังกฤษ 2559
โรงเรียนดงบังวิทยา | 01 มิ.ย. 59
คำสั่งแต่งตั้ง รักษ์ภาษาไทย 2559 ล่าสุด 14-06-59
โรงเรียนดงบังวิทยา | 14 มิ.ย. 59
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิน โรงเรียนดีศรีตำบล 1 มิถุนายน 2559
โรงเรียนบ้านท่ามะปริง | 01 มิ.ย. 59
รายงานประจำปีการศึกษา 2558 (SAR)
โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา | 01 มิ.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี | 31 พ.ค. 59
รางวัลสถานศึกษาดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2558
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม | 31 พ.ค. 59
รางวัลกลุ่มยุวเกษตรเกษตรกรดีเด่น ระดับภาคตะวันออก ปี 2558
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม | 31 พ.ค. 59
รางวัลลูกโลกสีเขียว ในระดับประเทศ ปี พ.ศ.2558
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม | 31 พ.ค. 59
รางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับประเทศ ปี พ.ศ.2558
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม | 31 พ.ค. 59
ข้อสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2558
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 31 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 31 พ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์(๔๓.๒๑.๑๕.๐๐)
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 31 พ.ค. 59
สอบราคาซื้อกระดานอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 31 พ.ค. 59
ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษ์ตำแหน่งพี่เลี้ยงอนุบาล
โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา | 31 พ.ค. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 16/591 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th