หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวสุกันดา พรหมนิล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดบึงเหล็ก    จ.นครพนม
นางจุฑามาศ โตพงษ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ร.ร.ช่องแคพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ วุทธนู
ตำหแน่ง : หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
กลุ่ม : กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.ช่องแคพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
นางสาวบุญน้อม บุญส่ง
ตำหแน่ง : หัวหน้างานแนะแนว
กลุ่ม : กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.ช่องแคพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.คลองยางประชานุสรณ์    จ.กระบี่
นายจักรกฤช ปรุงศิลป์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านหนองพลวง    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,622,693 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,121,588 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,690,432 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,685,359 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,513,765 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,423,944 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,272,345 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,234,697 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,184,482 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,171,973 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,148,532 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รับเกียรติบัตรห้องสมุดดีเด่น
โรงเรียนบ้านปะอาว | 10 เม.ย. 58
ประกาศโรงเรียนสภาราชินี 2
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 10 เม.ย. 58
ประกาศ เรื่องการเรียนปรับพื้นฐาน และการเปิดภาคเรียน
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 10 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อครูผู้มัสิทธ์สอบข้อเขียน ระดับชั้นอนุบาล ข้อมูล ณวันที่ 10 เมษายน 2558
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา | 10 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อครูผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับประถมศึกษา ข้อมูลณ วันที่ 10 เมษายน2558
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา | 10 เม.ย. 58
โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ หยุดช่วงสงกรานต์ วันที่ 11-20 เม.ย. 58....และเปิดทำการในวันที่ 21 เม.ย 58 คะ
โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ | 10 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบ ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า | 10 เม.ย. 58
การให้คะแนนตัวบ่งชี้แต่ละมาตรฐาน
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 10 เม.ย. 58
เอกสาร Sar ปี2556
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 10 เม.ย. 58
วันสงกรานต์
โรงเรียนมารดาวนารักษ์ | 10 เม.ย. 58
ผลการคัดเลือกการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 09 เม.ย. 58
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนกึ่งถาวร
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 09 เม.ย. 58
พระราชประวัติ
โรงเรียนวังตาลวิทยา | 09 เม.ย. 58
ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารส้วม (สน.ศท.ส.10)
โรงเรียนมะค่าวิทยา | 09 เม.ย. 58
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 09 เม.ย. 58
ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ลงทะเบียนศิษย์เก่า
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 09 เม.ย. 58
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 09 เม.ย. 58
วันสงกรานต์ 2558 ประวัติวันสงกรานต์
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 09 เม.ย. 58
ผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 09 เม.ย. 58
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ผู้มีใจเป็นกุศล มาร่วมงานนมัสการและสรงน้ำพระเจ้าองค์ตื้อ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 09 เม.ย. 58
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอ่านเถิดเด็กไทย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 เม.ย. 58
การเสนอชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่น
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 เม.ย. 58
การแข่งขันกิจกรรมเอเม็ทและชูโดกุ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 เม.ย. 58
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 เม.ย. 58
การปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 พร้อมรับเงินเรียนฟรี
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 08 เม.ย. 58
สำรวจข้อมูลเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 เม.ย. 58
โครงการส่งเสริมการศึกษาวิจัย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 เม.ย. 58
รายงานผลสอบทานรายงานเงินคงเหลือ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 เม.ย. 58
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 08 เม.ย. 58
ประชุมสรุปครั้งสุดท้ายก่อนจัดงาน
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 08 เม.ย. 58
ไฟล์ข้อมูล 15 มาตราฐาน
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 08 เม.ย. 58
แจ้งกำหนดการวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ วันที่ื 14-15 พ.ค.2558 การแต่งกายชุดนักเรียน
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 08 เม.ย. 58
แจ้งกำหนดวันเรียนปรับพื้นฐาน ม.1และม.4 วันที่ 27-30 เม.ย.2558และวันที่ 6,7,8,11,12,13 พ.ค. 2558
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 08 เม.ย. 58
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านท่านุ่น ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านท่านุ่น | 08 เม.ย. 58
คะแนน O-net ม. 6 ปีการศึกษา 2557 รายบุคคล
โรงเรียนวังวิเศษ | 18 มี.ค. 58
เปรียบเทียบคะแนน O-net ปี 53 - ปี 57
โรงเรียนวังวิเศษ | 18 มี.ค. 58
คะแนน O-net ม. 6 ปีการศึกษา 2557 (ตามมาตรฐาน)
โรงเรียนวังวิเศษ | 18 มี.ค. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ ม.2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ ม.1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาสังคมศึกษา ม.2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาสังคมศึกษา ม.1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย ม.2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย ม.1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์ ม.2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ดาวน์โหลดใบสมัคร กฏกติกา ระเบียบการแข่งขันจรวดขวดน้ำ อบจ.นศ.&โมคลานวอเตอร์รอคเก็ตแชมเปี้ยนชิพ#9 ประจ
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 08 เม.ย. 58
เครื่องหมายโรงเรียน
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม | 08 เม.ย. 58
กำหนดการเปิดภาคเรียนและการประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) | 08 เม.ย. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 16/645 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th