หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวชลธิชา ศิริอมรพันธุ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นายวิภาค จันทร์เงิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นางสาวกัญญ์พิชญา ยังดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นางธนัญญา เจียมศรีพงษื
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ประถมนนทรี    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวศรสุดา ชูพันธ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านเชียงยืน    จ.มหาสารคาม
นางสาวสุนันทา สุวินัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านทุ่งส่าย    จ.ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,562,175 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,987,907 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,634,525 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,627,215 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,441,656 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,378,978 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,248,938 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,215,825 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,132,766 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,113,576 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,109,255 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,091,507 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
มอบรางวัลเกียรติบัตรห้องเรียนสะอาด ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 10 มี.ค. 58
ด.ญ.ดั่งเพชร เหล่าศิริพรวัฒนา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะ
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 10 มี.ค. 58
ประกาศผลการเรียน ระดับชั้น ม.6/3 ภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 10 มี.ค. 58
ประกาศผลการเรียน ระดับชั้น ม.6/1 ภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 10 มี.ค. 58
ประกาศผลการเรียน ระดับชั้น ม.5/3 ภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 10 มี.ค. 58
ประกาศผลการเรียน ระดับชั้น ม.5/2 ภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 10 มี.ค. 58
ประกาศผลการเรียน ระดับชั้น ม.5/1 ภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 10 มี.ค. 58
ประกาศผลการเรียน ระดับชั้น ม.4/3 ภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 10 มี.ค. 58
ประกาศผลการเรียน ระดับชั้น ม.4/2 ภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 10 มี.ค. 58
ประกาศผลการเรียน ระดับชั้น ม.4/1 ภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 10 มี.ค. 58
รายละเอียดสอบราคา
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 10 มี.ค. 58
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 10 มี.ค. 58
ประกาศเปลี่ยนวันสอบ L.A.S. เป็นวันที่ 16 มี.ค. 58
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 10 มี.ค. 58
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ 2558 ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ | 09 มี.ค. 58
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ2558 งานบัณฑิตน้อยไขศรี
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ | 09 มี.ค. 58
วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 สอบปลายภาค
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ | 09 มี.ค. 58
วันที่ 9- 10 มีนาคม พ.ศ 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบปลายภาค...
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ | 09 มี.ค. 58
ดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนบ้านซับตารี | 09 มี.ค. 58
พานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ ม.ต้น 13,14 มี.ค.58
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย | 09 มี.ค. 58
ดำเนินการสอบ LAS
โรงเรียนบ้านซับตารี | 09 มี.ค. 58
โต๊ะจีนงานรุ่น 2,000 บาท ลงทะเบียนก่อน 10 เมษายน 58
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย | 09 มี.ค. 58
พิธีปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านซับตารี | 09 มี.ค. 58
นพค.55 มอบชุดเครื่องแบบนักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 09 มี.ค. 58
นักเรียนเข้าอบรมศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 09 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีพิเศษ ประ
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 | 09 มี.ค. 58
จำนวนนักเรียน (ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557)
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 09 มี.ค. 58
รายการหนังสือเรียน ข้อมูลปีการศึกษา 2557
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 09 มี.ค. 58
ตัวอย่างการเขียนกิจกรรมตามโครงการเพื่อเสนองานแผนงานและนโยบายค่ะ
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ | 09 มี.ค. 58
กิจกรรมตามโครงการต่างๆ ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 จากงานนโยบายและแผนงานค่ะ
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ | 09 มี.ค. 58
รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม | 09 มี.ค. 58
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 09 มี.ค. 58
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา | 09 มี.ค. 58
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คุณครูสุภัทรา เกษี
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ | 09 มี.ค. 58
เผยแพร่ผลงานครูดำเนิน ศรีนุช หน้งสือประกอบการเรียน
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 09 มี.ค. 58
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร หอประชุมแบบ 100/27 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม | 09 มี.ค. 58
โรงเรียนไตรภูมิวิทยาได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ สถานศึกษาสีขาวระดับดีเด่น
โรงเรียนไตรภูมิวิทยา | 09 มี.ค. 58
ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านมาย เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
โรงเรียนชุมชนบ้านมาย | 09 มี.ค. 58
รางวัลที่ได้รับในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ | 09 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557 วันที่ 30 มีนาคม 2558
โรงเรียนสายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์) | 09 มี.ค. 58
กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557 นักเรียน ป.1-5 สอบวันที่ 19-20 มีนาคม 2558
โรงเรียนสายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์) | 09 มี.ค. 58
กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557 นักเรียน ป.6 , ม.1-3 สอบวันที่ 12-13 มีนาคม 2558
โรงเรียนสายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์) | 09 มี.ค. 58
กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557 นักเรียน อนุบาล วันที่ 9-10 มีนาคม 2558
โรงเรียนสายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์) | 09 มี.ค. 58
แบบรายงานประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 57
โรงเรียนจารย์ตำรา | 09 มี.ค. 58
ประกาศสอบราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 09 มี.ค. 58
ประกาศ!! เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 แล้ววันนี้
โรงเรียนธรรมโฆสิต | 09 มี.ค. 58
แผนการสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง รหัสประจำบ้าน 4904-009940-5 | 09 มี.ค. 58
บทนิยามผลประโยชน์ร่วมกัน
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง รหัสประจำบ้าน 4904-009940-5 | 09 มี.ค. 58
แบบตรวจสอบผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง รหัสประจำบ้าน 4904-009940-5 | 09 มี.ค. 58
บัญชีเอกสารที่ 1,2
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง รหัสประจำบ้าน 4904-009940-5 | 09 มี.ค. 58
แสดงความยินดี
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 09 มี.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 16/678 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th