หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาวกรวิกา สีน้อย
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
นายสุเทพ ตราชู
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอารีวรรณ ทองสุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,972,203 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,283,258 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,592,644 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,290,108 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,048,604 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 953,487 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 941,369 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 810,465 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 803,926 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 799,509 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 798,348 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 790,980 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 770,521 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 768,856 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เวรประจำเดือนเมษายน 57
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 21 มี.ค. 57
นักเรียนกล่าวภาษาอาเซียนในวันท้องถิ่นไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 18 มี.ค.57
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 21 มี.ค. 57
สรุปการรับนักเรียนปี 2557
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม | 21 มี.ค. 57
คะแนนสอบปลายภาคชั้นอนุบาล3/2ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา | 21 มี.ค. 57
คะแนนสอบปลายภาคชั้นอนุบาล2ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา | 21 มี.ค. 57
ประกาศ!!! นักเรียนระดับชั้น ม. 3 เรื่องงานปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนบ้านท่ามะปริง | 21 มี.ค. 57
รับใบรายงานผล (ใบเกรด) วันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น.
โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ | 21 มี.ค. 57
งดประกาศผลสอบบนระบบอินเทอร์เน็ต ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ | 21 มี.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2557 (แก้ไข)
โรงเรียนโพนงามศึกษา | 21 มี.ค. 57
อบรมค่ายวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม | 21 มี.ค. 57
แบบฟอร์มรายงานโครงการ
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 21 มี.ค. 57
เรียน หัวหน้าทุกสายชั้นส่งคะแนนประกาศผลสอบของนักเรียนแต่ละสายชั้นเพื่อจัดทำลงเว็ปไซค์
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 21 มี.ค. 57
ประกาศรับสมัคร ครูผู้สอน
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 21 มี.ค. 57
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 21 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 21 มี.ค. 57
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ
โรงเรียนวัดเทพราช | 21 มี.ค. 57
ผลการแข่งขันกีฬากลุ่มมัธยมทักษิณสัมพันธ์
โรงเรียนกงหราพิชากร | 21 มี.ค. 57
กำหนดวันประกาศผลสอบนักเรียน ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 21 มี.ค. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกป.2-ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ | 21 มี.ค. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกป.1
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ | 21 มี.ค. 57
การรับนักเรียนตามโครงการการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนประจำปี2556
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 21 มี.ค. 57
ประกาศรับนักเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 21 มี.ค. 57
ประกาศรับนักเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 21 มี.ค. 57
เรียนคณะครู ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ | 21 มี.ค. 57
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื้่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง) ตำแหน่งครูผู้ส
โรงเรียนโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ | 21 มี.ค. 57
ประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านบางเป้า | 20 มี.ค. 57
สำหรับผู้ที่เรียนไม่จบ ม.ต้น และ ม.ปลาย ในภาคใต้
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา | 20 มี.ค. 57
สำหรับผู้ที่เรียนไม่จบ ม.ต้น และ ม.ปลาย ในภาคกลาง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา | 20 มี.ค. 57
ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 1วันที่ 1-31 มีนาคม 2557 สอบวัดความรู้ความสามารถนักเรียน 20-24 มีน
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 | 20 มี.ค. 57
ประกาศ 20 มีนาคม 14
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา | 20 มี.ค. 57
คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 20 มี.ค. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 (จาก ม.3 เดิม)
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 20 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษฯ
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม | 20 มี.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านหันทราย | 20 มี.ค. 57
เลื่อนการประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาล และระดับประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ | 20 มี.ค. 57
ขอเชิญร่วมงานวันอำลา อาลัย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ | 20 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 2
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 20 มี.ค. 57
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูสมคิด จันทรคณา กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 20 มี.ค. 57
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูสมคิด จันทรคณา กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 20 มี.ค. 57
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า จัดงานวันสำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 20 มี
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า | 20 มี.ค. 57
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา | 20 มี.ค. 57
ประกาศ รับสมัครครูต่างชาติ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ | 20 มี.ค. 57
การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนด่านขุนทด | 20 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา | 20 มี.ค. 57
รับสมัครครูชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 20 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านดอยจัน
โรงเรียนบ้านดอยจัน | 20 มี.ค. 57
ประกาศให้ครูทุกท่านมาปฏิบัติงานตามปกติ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมผู้ปกครองทั้งโรงเรียน
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ | 20 มี.ค. 57
อำลาอาลัยสายใยฟ้าเหลืองและ OPEN HOUSE
โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด | 19 มี.ค. 57
ผล o - net ของ ม.3 จะผ่าน การประเมิน สมศ. รอบ 3 หรือไม่ ลองทำดู..ครับ
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 19 มี.ค. 57
ดาว์โหลดใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีทีุ่ 6
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา | 19 มี.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 16/572 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th