หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวฌิรดา ชาวยอง
ตำหแน่ง : ครูจ้างสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.สกาดพัฒนา    จ.น่าน
นายบุญมี พรมโคตร
ตำหแน่ง : คนสวน
กลุ่ม : พนักงานบริการ
ร.ร.จอมศรีพิทยาคาร    จ.อุดรธานี
นายเกรียงไกร กุแหก
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.จอมศรีพิทยาคาร    จ.อุดรธานี
นายบุญสรวง ขันซ้าย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.วังชิ้นวิทยา    จ.แพร่
ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ อินปา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วังชิ้นวิทยา    จ.แพร่
นายวานิช กันทะหล้า
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วังชิ้นวิทยา    จ.แพร่
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,360,197 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,316,039 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,434,278 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,307,923 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,287,225 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,186,050 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,106,718 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,077,876 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 995,981 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 961,230 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 960,339 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 913,768 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 911,234 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านด่าน (ดูรายละเอียด)
โรงเรียนบ้านด่าน | 25 ส.ค. 57
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 25 ส.ค. 57
ทำป้ายไวนีลนกกระเรียนเจ้าเล่ห์
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) | 25 ส.ค. 57
การประชุมการบริหารสถานศึกษาฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ส.ค. 57
รายงานข้อมูลนักเรียน ป.๒
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ส.ค. 57
รายงานการติดตามการควบคุมภายใน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ส.ค. 57
การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ส.ค. 57
แต่งตั้งกรรมการดำเนินการประกวดทักษะทางวิชาการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ส.ค. 57
การฝึกอบรมลูกเสือ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ส.ค. 57
การถวายผ้าไตรพระราชทาน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ส.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ของเรา นายปิยพงศ์ ดลหล้า , นายสุชาติ อะคะยี และ นายทวีศักดิ์ ดาขรี ในพิธีปร
โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ | 25 ส.ค. 57
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ส.ค. 57
รายการแข่งขันกิจกรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ศูนย์เครือข่ายฯวังบาล
โรงเรียนบ้านวังบาล | 25 ส.ค. 57
กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพจากเเหล่งเรียนรู้เเละภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ | 25 ส.ค. 57
ติดตั้งโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนวังวิเศษ | 25 ส.ค. 57
โรงเรียนบ้านหนองบัวเข้ารับการประเมินสถานศึกษาดีเด่นป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 20 สิงหาคม 2557
โรงเรียนบ้านหนองบัว | 25 ส.ค. 57
โรงเรียนบ้านหนองบัวเข้ารับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่5 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557
โรงเรียนบ้านหนองบัว | 25 ส.ค. 57

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ | 25 ส.ค. 57
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนวัดครุใน | 25 ส.ค. 57
กิจกรรมวันอาเซียน
โรงเรียนวัดครุใน | 25 ส.ค. 57
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนวัดครุใน | 25 ส.ค. 57
แบบฝึกทักษะการจำและอ่านอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ | 25 ส.ค. 57
แบบฝึกทักษะการจำและอ่านอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ | 25 ส.ค. 57
แบบฝึกทักษะการจำและอ่านอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ | 25 ส.ค. 57
วันที่ 22 สิงหาคม 2557 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 25 ส.ค. 57
บทบาทผู้นำนักเรียน ที่มีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 25 ส.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โรงเรียนสะพานที่ 3 | 25 ส.ค. 57
ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โรงเรียนสะพานที่ 3 | 25 ส.ค. 57
การสอบวัดผลความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต ( HSK )
โรงเรียนวุฒิวิทยา | 25 ส.ค. 57
เชิญนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนวังชิ้นวิทยา บอกรักแม่ผ่านเว็บไซต์
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา | 25 ส.ค. 57
ประกาศผลการแข่งขันวิชาการศูนย์หนองกวั่ง-ห้วยหลัว ณ วันที่ 22-23 ที่โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ | 25 ส.ค. 57
พืชผักสวนครัว
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 24 ส.ค. 57
กิจกรรมวันทานาบาตะของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 21ส.ค.57
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 21 ส.ค. 57
กิจกรรม ร่วมจัดบูธกับโรงพยาบาลส่วนตำบลโปร่งไผ่ 19ส.ค.57
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 19 ส.ค. 57
กิจกรรม พิธีวันแม่ถวายพระพรจุดเทียนชัย ณ หน้าอำเภอเนินมะปราง 12ส.ค.57
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 12 ส.ค. 57
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเป็นสนาม สอบ PISA ม.1 และ ม.4 2ส.ค.57
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 02 ส.ค. 57
รับรองผู้อำนวยการคนใหม่ นายนคเรศ นิลวงศ์ 1ส.ค.57
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 01 ส.ค. 57
กิจกรรมตรวจฟันนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 31.ก.ค.57
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 31 ก.ค. 57
กิจกรรม ทหารให้ความรู้เรื่องกฏหมาย (คสช).31 ก.ค.57
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 31 ก.ค. 57
คุ่มือการพิมพ์บัตรลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 24 ส.ค. 57
รายนามคณะครูที่เคยสอน รร.บ้านนาฯอดีต-ปัจจุบัน
โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา | 24 ส.ค. 57
ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่ (ครั้งที่ 1)
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 24 ส.ค. 57
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าเป็นการสอบคัดเลือกเข้าเป็นจ้างลูกจ้างชั่วคราว ( ยามรักษาการณ์ )
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 23 ส.ค. 57
ระวัง! อย่าใช้ยาพาราฯพร่ำเพรื่อ เสี่ยงตับวาย อย.แนะห้ามกินเกินวันละ 8 เม็ด
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 23 ส.ค. 57
ประกาศผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษาเขต สพป.นบ 1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) | 23 ส.ค. 57
สพป.น่าน เขต 2 เยี่ยมบ้านนักเรียน วันที่ 22 ส.ค.57
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 23 ส.ค. 57
ประกาศสอบครูอัตราจ้างชั่วคราว รร.บ้านตะเบาะ ครั้งที่ 2
โรงเรียนบ้านตะเบาะ | 23 ส.ค. 57
ประกาศสอบครูอัตราจ้างชั่วคราว รร.บ้านตะเบาะ ครั้งที่ 2
โรงเรียนบ้านตะเบาะ | 23 ส.ค. 57
ยินดีกับครูดี และนักเรียนดีศรีตำบลฯ
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 23 ส.ค. 57
การประชุมสัญจรเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง วันที่ 4 ส.ค.57
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 23 ส.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 16/616 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th