หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวพรปวีย์ คงสัมพันธ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มบริหารทั่วไป
ร.ร.สามหมอวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นายโกศล ผัดวัง
ตำหแน่ง : รกน.ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
นายประเชิญ นุชกระแส
ตำหแน่ง : ช่างไม้ ๓
กลุ่ม : ช่างครุภัณฑ์
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางสาวปวริศา เลี่ยมพุด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางนันทวรรณ เอื้อการ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางสาวศิริวรรณ เทวะผลิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,387,243 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,322,653 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,473,032 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,435,910 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,387,624 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,250,417 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,173,073 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,156,717 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,063,674 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,027,342 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 997,650 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 959,053 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 957,663 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 890,854 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน Speech Impromptu ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)
โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 23 ก.ย. 57
ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันStory Telling ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) และ ระดับ ม.1-3
โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 23 ก.ย. 57
ชนะเลิศเหรียญทอง การตอบปัญหาสุขภาพ ระดับช่วงชั้นที่ 2 ป.4-6 และระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 23 ก.ย. 57
เหรียญทอง อันดับที่ 4 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 23 ก.ย. 57
ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันแอโรบิก ระดับ.1-3
โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 23 ก.ย. 57
ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับช่วงชั้นที่ 2 ป.4-6
โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 23 ก.ย. 57
ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับช่วงชั้นที่ 2 ป.4-6
โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 23 ก.ย. 57
รองชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันภาพฉีกปะ ระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 23 ก.ย. 57
รองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญทอง การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 23 ก.ย. 57
ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานประกอบท่านทาง ระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 23 ก.ย. 57
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 23 ก.ย. 57
มุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ | 23 ก.ย. 57
งานเกษียณอายุราชการ ครูกระชด วิริต 25 กันยายนนี้
โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ | 23 ก.ย. 57
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ.พัชราภรณ์ เขจรศาสตร์
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ | 23 ก.ย. 57
ประกาศแจกนมพร้อมดื่ม ภาคเรียนที่ ๑/๕๗
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 ก.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านหนองบัว | 23 ก.ย. 57
กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ | 23 ก.ย. 57
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 29-30 ก.ย. 2557 คลิกดูตารางสอบ
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 23 ก.ย. 57
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 23 ก.ย. 57
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2557
โรงเรียนบ้านพร้าว | 23 ก.ย. 57
โรงเรียนบ้านพร้าวเป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายฯ เมือง3 เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนบ้านพร้าว | 23 ก.ย. 57
รายงานผลการตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 23 ก.ย. 57
แผนที่ การจัดการแข่งขัน นักบินน้อย สพฐ.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี | 23 ก.ย. 57
แผนผังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี | 23 ก.ย. 57
ตัวแทนเซปักตะกร้อ กีฬานักเรียนชายแดนใต้ ครั้งที่6 จังหวัดสตูล
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 22 ก.ย. 57
ทักษะวิชาการระดับศูนย์เครือข่ายแม่ลาน
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 22 ก.ย. 57
ศรีรัตนะเกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) | 22 ก.ย. 57
22 ก.ย 57 จิตอาสาของกลุ่มต้นกล้าและ นศ.ราชภัฎ
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 22 ก.ย. 57
กำหนดการหลังสอบปลายภาค
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 22 ก.ย. 57
ใบรายงานตัวเข้าแข่งขันและใบสรุปผลการแข่งขันวิชาการเครือข่าย
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 22 ก.ย. 57
เรื่อง สอบปลายภาค และ ปิดภาคเรียน 1/2557
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา | 22 ก.ย. 57
กีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ประจำปี 2557
โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม(วัฒนรวมวิทยา) | 22 ก.ย. 57
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2558
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา | 22 ก.ย. 57
แบบฟอร์มรายงานผลปีงบประมาณ58
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา | 22 ก.ย. 57
แบบฟอร์มเสนอโครงการปี58
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา | 22 ก.ย. 57
แบบฟอร์มรายงานผลปีงบประมาณ57
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา | 22 ก.ย. 57
ประชุมผู้บริหาร 24 ก.ย. 57
โรงเรียนดงบังวิทยา | 22 ก.ย. 57
อนุมัติงบประมาณอบรมการศึกษาทางไกล
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ก.ย. 57
เชิญร่วมเป็นเกียรติงานเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ก.ย. 57
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ก.ย. 57
การประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ก.ย. 57
การย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ก.ย. 57
จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ก.ย. 57
ขอความอนุเคราะห์ดนตรีไทย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ก.ย. 57
การอบรมคอมพิวเตอร์พกพาชั้น ป.๒,๓
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ก.ย. 57
"วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 22 ก.ย. 57
มอบเสื้อเกียรติยศแก่ประธานสภานักเรียน รองประธานสภานักเรียน และสมาชิกสภานักเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสายธรรม | 22 ก.ย. 57
ขอเชิญร่วมงาน "เกษียณเกษมสันต์" 41 ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ผอ.สินชัย ศิริโอภาสวงศ์
โรงเรียนวัดขรัวช่วย | 22 ก.ย. 57
พิธีเปิดป้ายโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 21 ก.ย.57
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 21 ก.ย. 57
คำสั่งคณะกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 เครือข่ายโรงเรียนท่าตูม ๑ ฉบับแก้ไข
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 22 ก.ย. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 16/631 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th