หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโสกคูณ
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
นางสาวกัลยรัตน์ ทองเจิม
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : แผนกประถม
ร.ร.เทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)    จ.เชียงใหม่
นางสาวไพลิน แสงอ้าย
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : แผนกประถม
ร.ร.เทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)    จ.เชียงใหม่
นางสาวศิรินัดดา ถาชื่น
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : แผนกประถม
ร.ร.เทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)    จ.เชียงใหม่
นางสาวพรภิมล ดีเอี่ยม
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.สายธรรม    จ.สุโขทัย
นายพงษ์พันธ์ ศรีสุวรรณ
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นายวิชิต มารศรี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ม.3/3
กลุ่ม : ครูสายชั้น ม.3
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,595,639 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,076,165 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,670,374 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,666,035 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,485,073 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,405,802 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,274,314 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,256,315 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,187,776 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,166,336 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,154,599 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,128,174 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศ เรื่องการเรียนปรับพื้นฐาน และการเปิดภาคเรียน
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 10 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อครูผู้มัสิทธ์สอบข้อเขียน ระดับชั้นอนุบาล ข้อมูล ณวันที่ 10 เมษายน 2558
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา | 10 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อครูผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับประถมศึกษา ข้อมูลณ วันที่ 10 เมษายน2558
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา | 10 เม.ย. 58
โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ หยุดช่วงสงกรานต์ วันที่ 11-20 เม.ย. 58....และเปิดทำการในวันที่ 21 เม.ย 58 คะ
โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ | 10 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบ ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า | 10 เม.ย. 58
การให้คะแนนตัวบ่งชี้แต่ละมาตรฐาน
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 10 เม.ย. 58
เอกสาร Sar ปี2556
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 10 เม.ย. 58
วันสงกรานต์
โรงเรียนมารดาวนารักษ์ | 10 เม.ย. 58
ผลการคัดเลือกการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 09 เม.ย. 58
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนกึ่งถาวร
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 09 เม.ย. 58
พระราชประวัติ
โรงเรียนวังตาลวิทยา | 09 เม.ย. 58
ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารส้วม (สน.ศท.ส.10)
โรงเรียนมะค่าวิทยา | 09 เม.ย. 58
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 09 เม.ย. 58
ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ลงทะเบียนศิษย์เก่า
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 09 เม.ย. 58
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 09 เม.ย. 58
วันสงกรานต์ 2558 ประวัติวันสงกรานต์
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 09 เม.ย. 58
ผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 09 เม.ย. 58
เรียนภาคฤดูร้อนโรงเรียนหยุดเทศกาลสงกรานต์
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร | 09 เม.ย. 58
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ผู้มีใจเป็นกุศล มาร่วมงานนมัสการและสรงน้ำพระเจ้าองค์ตื้อ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 09 เม.ย. 58
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอ่านเถิดเด็กไทย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 เม.ย. 58
การเสนอชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่น
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 เม.ย. 58
การแข่งขันกิจกรรมเอเม็ทและชูโดกุ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 เม.ย. 58
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 เม.ย. 58
การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 08 เม.ย. 58
สำรวจข้อมูลเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนรายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียน ม.4 วันที่ 9 เมษายน 2558 ณ นนทบุรีวิทยาลัย
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 08 เม.ย. 58
โครงการส่งเสริมการศึกษาวิจัย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 เม.ย. 58
รายงานผลสอบทานรายงานเงินคงเหลือ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 เม.ย. 58
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 08 เม.ย. 58
ประชุมสรุปครั้งสุดท้ายก่อนจัดงาน
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 08 เม.ย. 58
ไฟล์ข้อมูล 15 มาตราฐาน
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 08 เม.ย. 58
แจ้งกำหนดการวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ วันที่ื 14-15 พ.ค.2558 การแต่งกายชุดนักเรียน
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 08 เม.ย. 58
แจ้งกำหนดวันเรียนปรับพื้นฐาน ม.1และม.4 วันที่ 27-30 เม.ย.2558และวันที่ 6,7,8,11,12,13 พ.ค. 2558
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 08 เม.ย. 58
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านท่านุ่น ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านท่านุ่น | 08 เม.ย. 58
คะแนน O-net ม. 6 ปีการศึกษา 2557 รายบุคคล
โรงเรียนวังวิเศษ | 18 มี.ค. 58
เปรียบเทียบคะแนน O-net ปี 53 - ปี 57
โรงเรียนวังวิเศษ | 18 มี.ค. 58
คะแนน O-net ม. 6 ปีการศึกษา 2557 (ตามมาตรฐาน)
โรงเรียนวังวิเศษ | 18 มี.ค. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ ม.2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ ม.1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาสังคมศึกษา ม.2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาสังคมศึกษา ม.1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย ม.2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย ม.1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์ ม.2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ดาวน์โหลดใบสมัคร กฏกติกา ระเบียบการแข่งขันจรวดขวดน้ำ อบจ.นศ.&โมคลานวอเตอร์รอคเก็ตแชมเปี้ยนชิพ#9 ประจ
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 08 เม.ย. 58
เครื่องหมายโรงเรียน
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม | 08 เม.ย. 58
กำหนดการเปิดภาคเรียนและการประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) | 08 เม.ย. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/684 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th