หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ด่านขุนทด    จ.นครราชสีมา
นางสาวศิริพร แสวงศรี
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร)    จ.ปทุมธานี
นางสาวพัชรมน คุ้มจินดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นางผุสรัตน์ อภิชัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านวังน้ำขาว    จ.นครสวรรค์
นางสาวสุกัญญา บูชา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นางสาวศิริพร สุรินทร์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วังม่วงวิทยาคม    จ.สระบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,959,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,374,806 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,885,310 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,819,921 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,804,190 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,765,183 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,609,198 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,411,223 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,355,273 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,341,796 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,314,309 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,279,409 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,211,789 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,179,337 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล student
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 09 พ.ย. 58
กิจกรรมผ้ามัดย้อม หน่วยสีสันหรรษา อ.3/2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 09 พ.ย. 58
นักวิทยาศาตร์ตัวน้อย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 09 พ.ย. 58
เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 28-30 ธันวาคม 2558
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 09 พ.ย. 58
อาชีพในฝันของหนู
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 09 พ.ย. 58
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสังกัด สพม.30
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 02 พ.ย. 58
การนิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ย. 58
การจัดซื้อแบบพิมพ์ของทางราชการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ย. 58
การอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ย. 58
รายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ย. 58
ประกาศรับสมัครกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ย. 58
รายงานสอบทานงานการเงินฯ เดือน ก.ย. ๕๘
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ย. 58
รับสมัครโรงเรียนโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ย. 58
ช่องทางรับข้อร้องเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ย. 58
การจัดพิธีวันวชิราวุธ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ย. 58
พระมหากษัตริย์กับการพุทธศาสนา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ย. 58
โครงการ กยศ./กรอ.เพื่อชาติ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ย. 58
ขอความร่วมมือเผยแพร่หลักสูตร
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ย. 58
โรงเรียนวัดชนะสงคราม ยินดีบริการเป็นสถานที่จัดงาน มงคล เช่น บวช แต่ง ฯลฯ
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 09 พ.ย. 58
งานอุปสมบท ดร.ศรุต บุญโนนแต้ 8 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนบ้านคูบ | 09 พ.ย. 58
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา | 09 พ.ย. 58
คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ทำบุญทอดกฐินที่วัดทุ่งควาย
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 07 พ.ย. 58
ประเมินโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี2557
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 07 พ.ย. 58
คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 07 พ.ย. 58
ประชุมผู้ปกครอง ครั้ง ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนวัดด่าน | 07 พ.ย. 58
การเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสุโขทัย
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) | 06 พ.ย. 58
.......................................ด่วน....สามารถDownload โปรแกรมระบบคัดกรองนักเรียนรายบุุคคลSDQ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 06 พ.ย. 58
นักเรียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น จากวิทยาลัยการอาชีพ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 06 พ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูสอนอิสลาม ตำแหน่งอิสลามแบบเข้ม
โรงเรียนเทพา | 06 พ.ย. 58
โรงเรียนอนุบาลลางมูลนาก (ราฎษร์อุทิศ) ศึกษาดูงานห้องโทรทัศเพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 06 พ.ย. 58
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2558
โรงเรียนบ้านซับตารี | 06 พ.ย. 58
โรงเรียนบ้านคูบ ต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการคนใหม่ 3 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนบ้านคูบ | 06 พ.ย. 58
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 06 พ.ย. 58
ขอแสดงความยินดี กับคุณครูจารุณี แก้วกุล ได้บรรจุเข้ารับราชการครู โรงเรียนบ้านพรุพี จังหวัดกระบี่
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 06 พ.ย. 58
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนวัดครุใน |
โครงการสอนธรรมศึกษา ทำความดีถวายในหลวง
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม | 06 พ.ย. 58
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดปากคลองปลากด | 06 พ.ย. 58
แจ้งประชาสัมพันธ์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมสอบเพชร SMA มหาวชิราวุธ และ EGL
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 05 พ.ย. 58
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ สพป.นครราชสีมา เขต ๕
โรงเรียนด่านขุนทด | 05 พ.ย. 58
อบรมการจัดทำโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพ 131
โรงเรียนบ้านโคกไพล | 05 พ.ย. 58
รับทุนการศึกษา
โรงเรียนบ้านซับตารี | 05 พ.ย. 58
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสายชล | 02 พ.ย. 58
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลห้องสอบและสถานที่สอบสสวท.ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 05 พ.ย. 58
ประกวดหนูน้อยนพมาศและกระทงลอยปี 2558
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา | 05 พ.ย. 58
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน ระหว่างวันที่ 11-25 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 05 พ.ย. 58
ประกาศโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคา อาคารเรียน แบบพิเศษ
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม | 05 พ.ย. 58
รายละเอียด กิจกรรมหรรษา ปี 2558 ระดับชั้น อ.1 - ป.2
โรงเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 05 พ.ย. 58
ิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม | 05 พ.ย. 58
ตารางข้อมูลที่พักโรงเรียน วัด และสถานที่ราชการที่สามารถให้เข้าพักได้ ในอำเภอเมืองสุรินทร์
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม | 05 พ.ย. 58
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ของภาคกลาง
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์) | 05 พ.ย. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/564 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th