หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายประเชิญ นุชกระแส
ตำหแน่ง : ช่างไม้ ๓
กลุ่ม : ช่างครุภัณฑ์
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางสาวปวริศา เลี่ยมพุด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางนันทวรรณ เอื้อการ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางสาวศิริวรรณ เทวะผลิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางสาวนฤมล สีโสภา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางสาวสายฝน ขำเขมร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,386,236 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,322,293 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,470,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,427,312 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,385,134 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,248,984 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,168,912 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,154,487 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,060,193 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,024,235 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 995,875 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 957,959 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 955,649 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 888,546 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
6 ต.ค.2557 โรงเรียนวัดควนเมา รับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนวัดควนเมา | 07 ต.ค. 57
30 ส.ค.2557 โรงเรียนวัดควนเมา รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดควนเมา | 07 ต.ค. 57
พิธีมอบสื่อปฐมวัย เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเทพา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 07 ต.ค. 57
ปฏิทินปฏิบัติการงานโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 07 ต.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวรชัย โคตะมา ได้รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2557
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 07 ต.ค. 57
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 07 ต.ค. 57
ค่านิยม 12 ประการที่นักเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร พึงมี
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 07 ต.ค. 57
กิจกรรมที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดสกลคร เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเห
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 07 ต.ค. 57
แจ้งปิดเรียน
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) | 07 ต.ค. 57
ให้ครูที่ควบคุมการฝึกซ้อมนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน
โรงเรียนวังวิเศษ | 07 ต.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาพลศึกษาและสังคมศึกษา
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 07 ต.ค. 57
การปรับข้อมูลนักเรียนเตรียมสอบ o-net ระยะที่ ๒
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 07 ต.ค. 57
ตารางเรียนปรับพื้นฐานONET
โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) | 07 ต.ค. 57
ทวงงาน...การดำเนินการเกี่ยวกับ Tablet
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 07 ต.ค. 57
ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษา (ปรับแก้ไข)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 06 ต.ค. 57
ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนพิกุลทอง ๒๕๕๗
โรงเรียนพิกุลทอง | 06 ต.ค. 57
ประกาศผลการเรียนนักเรียนโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 06 ต.ค. 57
หัวข้อการแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ งานศิลปฯ ครั้งที่ 64
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 06 ต.ค. 57
ชมการแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษาฯ จากการออกฝึกประสบการณ์
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 06 ต.ค. 57
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 กลุ่มนเรศวร
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) | 06 ต.ค. 57
การนิเทศติดตามโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนร่วม
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 06 ต.ค. 57
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 06 ต.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนเมา | 06 ต.ค. 57
รายชื่อผู้ร่วมบริจาคโครงการวันออกพรรษาปล่อยปลา1ล้านตัว เพื่อสมทบทุนสร้างป้ายชื่อและกำแพงโรงเรียนวัดศ
โรงเรียนวัดศรีล้อม | 06 ต.ค. 57
ประชุมผู้ปกครองและแจ้งผลการเรียน
โรงเรียนตะแพนพิทยา | 06 ต.ค. 57
มาตรการภาครัฐ ปี ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ต.ค. 57
แนวปฏิบัติค่านิยม ๑๒ ประการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ต.ค. 57
การรายงานผลจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ต.ค. 57
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนแหลมบัววิทยา
โรงเรียนแหลมบัววิทยา | 06 ต.ค. 57
ประกาศปิดภาคเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ต.ค. 57
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน วังยางเกมส์ วันที่ 6 ตุลาคม 2557 ปีการศึกาษา 2557
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) | 06 ต.ค. 57
นายศุภนนท์ ครุฑโพธิ์ศรี นักเรียน ม.6/1 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงาน "มหกรรมแสดงผลงานผู้ประกอบการรุ่น
โรงเรียนวังวิเศษ | 06 ต.ค. 57
โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 06 ต.ค. 57
โครงการ ในแผนปฏิบัติราชการ ปี 2557 เพื่อนำมาเขียนโครงการใหม่ ปี 2558
โรงเรียนวังวิเศษ | 06 ต.ค. 57
การรายงานวันลาประจำปี
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ต.ค. 57
การกรอกข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ต.ค. 57
มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ต.ค. 57
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับแท็ปเล็ต
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ต.ค. 57
ขอข้อมูลปริมาณหน่วยนับของกิจกรรมย่อยฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ต.ค. 57
การจัดสรรงบประมาณงบลงทุน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ต.ค. 57
การตรวจสอบระบบไฟฟ้า
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ต.ค. 57
เสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ต.ค. 57
ส่่งเอกสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ต.ค. 57
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐืนพระราชทาน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ต.ค. 57
วารสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ต.ค. 57
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนหรเทพฯ
โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) | 06 ต.ค. 57
เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา:หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหรเทพฯ
โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) | 06 ต.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ เฉพาะวิชาคอมพิวเตอร์ระดับม.ต้น (ม.1-ม.3)
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 06 ต.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับชั้นม.3
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 06 ต.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับชั้นม.2
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 06 ต.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/631 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th