หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางพัชรี ดวงสิงห์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
นางสาวณิชกานณ์ เวชกรณ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
นายเฉลิมเกียรติ สุ่มเงิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
นายโพธิ์ทอง ปริมิตร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
นายปรัชญา แก่งศิริ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
นางสาวอัญชลี คงเมื่อง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,342,292 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,309,142 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,368,044 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,150,881 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,099,231 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,083,923 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,032,231 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 922,746 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 919,810 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 883,692 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 868,761 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 854,314 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 819,036 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
สอบกลางภาค
โรงเรียนธงธานี | 16 ก.ค. 57
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูเสวลักษณ์ กลั่นธูป กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 01 พ.ค. 57
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 09 ก.ค. 57
พิธี หล่อเทียนจำนำพรรษา วันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 07 ก.ค. 57
พิธีสวนสนาม และสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 05 ก.ค. 57
23 - 25 ก.ค. เชิญร่วมงานประเพณีไหว้เจ้าแม่เมืองการุ้ง ประจำปี 2557
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 15 ก.ค. 57
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โรงเรียนบ้านด่าน | 15 ก.ค. 57
กระดาษคำตอบคณิตคิดเร็ว งานแข่งขันทักษะวิชาการเครือข่าย ปี 2557
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี | 15 ก.ค. 57
2 โล่เกียรติยศกับความสำเร็จในการสอบ O-NET 2556
โรงเรียนวังหินวิทยาคม | 15 ก.ค. 57
ใบส่งตัวนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่าย ปี 2557
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี | 15 ก.ค. 57
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิก2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 15 ก.ค. 57
ตารางสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร | 15 ก.ค. 57
ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี | 15 ก.ค. 57
คำสั่งแข่งขันวิชาการเครือข่ายหนองฉิม-รังงาม ปี 2557
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี | 15 ก.ค. 57
กำหนดการตักบาตร กิจกรรมตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 15 ก.ค. 57
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นิเทศโรงเรียนโคกกระท้อน
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 15 ก.ค. 57
วันพุทธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔๐๐ น. ขอเชิญคุรครูทุกท่านประชุมที่ห้องศูนย์อาเชียนศึกษา
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 15 ก.ค. 57
วันแห่เทียน เข้าพรรษา โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม | 15 ก.ค. 57
เชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ประชุมรับ Tablet
โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ | 15 ก.ค. 57
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่
โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ | 15 ก.ค. 57
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) | 15 ก.ค. 57
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) | 15 ก.ค. 57
VTR โรงเรียนสุจริต (โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ)
โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ | 15 ก.ค. 57
ประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล
โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) | 15 ก.ค. 57
รร.บ้านหมี่ ลพบุรี เขต 1 มาศึกษาดูงาน
โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) | 15 ก.ค. 57
รูปภาพสมโภชพระดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป วันที่ 13 ก.ค. 57
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน | 15 ก.ค. 57
รูปกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนวันเข้าพรรษา วันที่ 10 ก.ค. 57
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน | 15 ก.ค. 57
รูปภาพวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิ.ย. 57
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน | 15 ก.ค. 57
รูปพิธีไหว้ครูวันที่ 26 มิถุนายน 2557
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน | 15 ก.ค. 57
ดร.พจน์ เจริญสันเทียะ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๕ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน
โรงเรียนด่านขุนทด | 15 ก.ค. 57
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ๑ กอง ร่วมสวนสนาม
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 15 ก.ค. 57
กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา ปี 2557
โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม | 15 ก.ค. 57
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
โรงเรียนวัดครุใน | 15 ก.ค. 57
กิจกรรมบ้าน วัด โรงเรียน
โรงเรียนวัดครุใน | 15 ก.ค. 57
พระมหาอดิศักดิ์ เตชะปัญโญ(โจมรัมย์) มอบเครื่องดนตรี
โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก | 15 ก.ค. 57
แบบฟอร์ม Test Bluprint 57
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 15 ก.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ชนะการแข่งขันงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออก 2557
โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ | 15 ก.ค. 57
ปฏิทินสำหรับชาวนาภาคอิสาน
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม | 15 ก.ค. 57
AEC English Camp 2014
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา | 15 ก.ค. 57
English Summer Camp
โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) | 15 ก.ค. 57
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 4 วัด
โรงเรียนบ้านเขาน้อย | 15 ก.ค. 57
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "การนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม"
โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม | 15 ก.ค. 57
60 ความเชื่อโบราณ ที่คนไทยทุกคนควรรู้
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 15 ก.ค. 57
คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า ทำบุญวันอาสาณหบูชาที่วัดศรีสะอาดและวัดป่าภูคีธรรมารามเมื
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า | 15 ก.ค. 57
การจัดสรรงบประมาณปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 14 ก.ค. 57
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทพาในการแข่งขันหนูน้อยจ้าวเวหาชิงชนะเลิศภาคใต้
โรงเรียนเทพา |
ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนเทพา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ขบวนแห่ในงานวัฒนธรรม 5 อำเภอ สงขลา
โรงเรียนเทพา | 14 ก.ค. 57
กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 03 ก.ค. 57
กิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 03 ก.ค. 57
- YouTube - ทรูปลูกปัญญาเดินสายจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งให้กับ ร.ร ต้นแบบ
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม | 14 ก.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/602 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th