หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนอัมพวันศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองขาม
สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
สพป.สมุทรปราการ เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านสวนใน
สพป.ตราด เขต 1
นางสาววนิดา เลี้ยงอำนวย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดนราภิรมย์    จ.นครปฐม
นายวุฒิเกียรติ เชาว์ชอบ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วัดนราภิรมย์    จ.นครปฐม
นายนาริส มะลิซ้อน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวศิริพร รื่นชาญภาค
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นายวัฒนศักดิ์ พูลสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ชุมชนบ้านแซร์ออ    จ.สระแก้ว
นายจีระศักดิ์ หลักแวงมล
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,731,319 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,632,294 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,247,499 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,200,654 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,995,876 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,857,807 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,675,272 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,642,868 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,629,086 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,487,364 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,410,957 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,389,436 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,382,647 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,365,194 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
11 มิ.ย 59 รับมอบเครื่องครัว
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 13 มิ.ย. 59
แจ้งหยุดเรียน
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม | 13 มิ.ย. 59
รร.วุฒิวิทยาเดินรณรงค์ ลดและเลี่ยงการใช้โฟมบรรจุอาหาร
โรงเรียนวุฒิวิทยา | 13 มิ.ย. 59
รับตรง 13 ประเภท ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 13 มิ.ย. 59
หนังสือเสริม
โรงเรียนสายธรรม | 13 มิ.ย. 59
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) โชว์ผลงานกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ สพป.กส.3 วันที่ 2 ม
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) | 13 มิ.ย. 59
มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.2558
โรงเรียนวัดควนเมา | 10 เม.ย. 59
ศึกษาดูงานโรงเรียนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
โรงเรียนโรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ | 13 มิ.ย. 59
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนวัดควนเมา | 10 เม.ย. 59
แจ้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านทางผู้ดูแลระบบไอซีทีขอแจ้งยกเลิก user และ password ของท่าน
โรงเรียนบ้านหนองคันนา | 13 มิ.ย. 59
กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559
โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) | 13 มิ.ย. 59
คำสั่งโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ที่ 57/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าแ
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา | 13 มิ.ย. 59
ปฎิทินแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 13 มิ.ย. 59
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 รวมรับตรงที่หมดเขตในเดือน มิถุนายน 2559
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 13 มิ.ย. 59
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 รวมรับตรงที่หมดเขตในเดือน กรกฎาคม 2559
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 13 มิ.ย. 59
เฉลยข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 จาก สทศ.
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 13 มิ.ย. 59
รับตรง ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 13 มิ.ย. 59
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสั
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 13 มิ.ย. 59
โครงการ จากพี่ สู่น้อง สู่ชุมชน ด้วยวิถีหัตถกรรม
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 13 มิ.ย. 59
รายการรู้รอบรั้วโรงเรียนทรูปลูกปัญญา โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ฯ
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 13 มิ.ย. 59
กิจกรรวันไหว้ครู 16 มิ.ย. 2559
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม | 13 มิ.ย. 59
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม | 13 มิ.ย. 59
นางเรวดี พลายชุม ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 ออกนิเทศติดตามการอ่านออกเขียนไม่ได้ชั้น ป.1
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 13 มิ.ย. 59
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 09 มิ.ย. 59
โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 07 มิ.ย. 59
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 03 มิ.ย. 59
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 03 มิ.ย. 59
พิธีไหว้ครู 2559
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 02 มิ.ย. 59
"โครงการฝึกลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (ลูกเสือ ป.ป.ส.)"
โรงเรียนชุมแพวิทยายน | 12 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 31 พ.ค. 59
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน Gen Z ปลอดบุหรี่
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 26 พ.ค. 59
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเนินมะปราง มาเยี่ยมโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 26 พ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 12 มิ.ย. 59
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและยาเสพติดให้โทษ 9 - 10 มิ.ย.59
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 12 มิ.ย. 59
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรงฟัน รพ.ท่าวังผา 6 มิ.ย.59
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 12 มิ.ย. 59
รับทุนการศึกษาคุณพ่อคงศักดิ์ บุญโสธรสถิตย์และคณะ 28 พ.ค.59
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 12 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ 1 มิ.ย.59
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 12 มิ.ย. 59
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา | 12 มิ.ย. 59
รายชื่อนักเรียนทำประกันอุบัติเหตุ ปีกศ.2559
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 11 มิ.ย. 59
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Power Point) โดยใช้สื่อประกอบการฝึก
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน | 11 มิ.ย. 59
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนโรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ | 11 มิ.ย. 59
ประชุมสามัญครู CEO น้ำเกลี้ยง 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนศรีพฤทธาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านคูบ | 11 มิ.ย. 59
Facebook
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) | 11 มิ.ย. 59
เกณฑ์การแข่งขันเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559
โรงเรียนโรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ | 11 มิ.ย. 59
วิดีทัศน์แนะนำประวัติของโรงเรียน
โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ | 10 มิ.ย. 59
แนะนำคุณครูบรรจุใหม่
โรงเรียนวัดแสนสุข | 10 มิ.ย. 59
แนะนำคุณครูคนใหม่
โรงเรียนวัดแสนสุข | 10 มิ.ย. 59
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านวังยวน | 10 มิ.ย. 59
พิธีถวายพระพรชียมงคลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 70 พรรษา
โรงเรียนบ้านวังยวน | 10 มิ.ย. 59
ขอขอบคุณ คุณสังเวียน และคุณเสวย ยอดเกตุ นำก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงนักเรียนของโรงเรียนบ้านพันเสา
โรงเรียนบ้านพันเสา | 10 มิ.ย. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/589 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th