หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
ครูนันทิดา จันทะวัน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านเหล่าผักใส่    จ.สกลนคร
นางนันทิดา จันทะวัน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : บุคลากรทั้งหมด
ร.ร.บ้านเหล่าผักใส่    จ.สกลนคร
นางสาวธัญลักษณ์ ชินวงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรทั้งหมด
ร.ร.บ้านเหล่าผักใส่    จ.สกลนคร
นายวัชระ มังธานี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรทั้งหมด
ร.ร.บ้านเหล่าผักใส่    จ.สกลนคร
นางสาววรุณทิพย์ มณีวงศ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นายเสฎฐวิทย์ จันทร์กอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,340,368 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,307,668 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,358,191 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,141,091 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,069,243 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,067,906 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,020,560 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 909,993 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 898,006 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 866,476 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 857,020 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 843,594 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 807,402 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนตะคร้อพิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนตะคร้อพิทยา | 08 ก.ค. 57
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมประจำปี ๒๕๕๗
โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ | 08 ก.ค. 57
เชิญชวนร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2557
โรงเรียนบ้านพุตะแบก | 08 ก.ค. 57
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 08 ก.ค. 57
ขอเชิญนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ไปถวายวัดเมธาวนาราม
โรงเรียนบ้านเมรัย | 08 ก.ค. 57
สารงาเงิน เดือนมิถุนายน 2557
โรงเรียนวังหินวิทยาคม | 08 ก.ค. 57
ยินดีต้อนรับคุณครูวัชระ มังธานี คุณครูคนใหม่ของโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ | 08 ก.ค. 57
เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม 8 - 10 ก.ค. 2557
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง | 08 ก.ค. 57
วันเข้าพรรษา
โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ | 08 ก.ค. 57
4 กรกฏาคม 2557 ผู้อำนวยการและคณะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ทำบุญถวายภัตตา
โรงเรียนบ้านทรงธรรม | 08 ก.ค. 57
โรงเรียนบ้านคูบรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 กรกฏาคม 2557
โรงเรียนบ้านคูบ | 08 ก.ค. 57
ชั้นม.2 วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 08 ก.ค. 57
ยินดีต้อนรับคุณครูธัญลักษณ์ ชินวงค์ คุณครูคนใหม่ของโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ | 08 ก.ค. 57
สอบวัดผลความก้าวหน้า 23-25 ก.ค. 2557
โรงเรียนเปรมฤทัย | 08 ก.ค. 57
เดชพนม ลูกเขานาใน ขึ้นชกศึกอัศวินดำ
โรงเรียนบ้านเขานาใน | 08 ก.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาการตล่าด
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม | 08 ก.ค. 57
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐น. ขอเชิญครู/นักเรียน/เจ้าหน้าที่ ทุกรูป/คน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา | 08 ก.ค. 57
ตัวอย่างรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนคลองใหม่ | 08 ก.ค. 57
ปิดกล่องชอล์กครูชุมชนบ้านคำชะอี/แก้งช้างเนียม
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 08 ก.ค. 57
ปฎิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนคลองใหม่ | 08 ก.ค. 57
เชิญชวนครูและนักเรียนร่วมกันแห่เทียนพรรษาในวันพฤหัสที่ 10 ก.ค.57
โรงเรียนบ้านหนองสะแก | 08 ก.ค. 57
ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างผอ.กับครูในโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 08 ก.ค. 57
มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อสำคัญช่วงเปิดเทอม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 08 ก.ค. 57
เชิญร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้ ในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม | 08 ก.ค. 57
วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ขอเชิญครูทุกท่านประชุมที่ห้องศูนย์อาเชียนศึกษา
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 08 ก.ค. 57
คำสั่ง เยี่ยมบ้าน 57
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 08 ก.ค. 57
กิจกรรมละศีลอด โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 | 08 ก.ค. 57
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนเรียนฟรี ณ ประเทศสิงคโปร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 08 ก.ค. 57
อันตราย! ใช้ 'ทิชชู' ซับน้ำมันของทอด เสี่ยงสารก่อมะเร็ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 08 ก.ค. 57
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปี 2557
โรงเรียนบ้านลุงปุง | 07 ก.ค. 57
มาแล้วรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน (คอมพิวเตอร์) กลุ่มโรงเรียนดอนตูม 2557 ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 07 ก.ค. 57
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดเชิงเลน
โรงเรียนวัดสลักเหนือ | 07 ก.ค. 57
แผนผังขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬากลุ่มมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เวียงลอเกมส์
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 07 ก.ค. 57
กำหนดการแข่งขัน พาทีสร้างสรรค์ (วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557)
โรงเรียนราชวินิต มัธยม | 07 ก.ค. 57
การนิเทศติดตามและการประเมินผลการศึกษา
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 07 ก.ค. 57
พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 07 ก.ค. 57
29 กรกฎาคม 2557 วันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 07 ก.ค. 57
21 กรกฎาคม 2557 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 07 ก.ค. 57
15 - 18 กรกฎาคม 2557 ค่ายคณิตศาสตร์
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 07 ก.ค. 57
10 กรกฎาคม 2557 หล่อเทียนและแห่เทียน
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 07 ก.ค. 57
19 มิถุนายน 2557 วันไหว้ครุ
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 07 ก.ค. 57
16 พฤษภาคม 2557 เปิดภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 07 ก.ค. 57
ปฏทินการคัดเลือกครูดีเด่น กลุ่มโรงเรียน อบจ.พัฒนา 5
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร) | 07 ก.ค. 57
แจ้ง ! คณะครูทุกท่าน ใน วันจันทร์ ที่ 14 กรกฏาคม 2557 ให้คุณครูทุกท่านมาทำความสะอาดห้องเรียน
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ | 07 ก.ค. 57
แจ้งหยุดเรียน วันอาสาฬหบูชา ศุกร์ที่ 11 ก.ค. และหยุดชดเชย วันเข้าพรรษา 14 ก.ค. 2557
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ | 07 ก.ค. 57
สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) | 07 ก.ค. 57
ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาสมาชิกด้านวิชาการเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 07 ก.ค. 57
ประกาศแจ้งการหยุดเรียนนักเรียน
โรงเรียนคลองใหม่ | 07 ก.ค. 57
กิจกรรมอนามัยโรงเรียน
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 | 07 ก.ค. 57
ประชุมการจัดทำ ปพ.๑ และ ปพ.๓
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 07 ก.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/599 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th