หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
ว่าที่ ร.ต.ญ.มีสุข บุญคง
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด/ห้องพยาบาล
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.จงฮั้ว    จ.สุราษฎร์ธานี
นายธนเดช ศรีระโส
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.น้ำซึมพิทยาคม    จ.อุดรธานี
นางสาวกนิษฐา พิมใจ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.น้ำซึมพิทยาคม    จ.อุดรธานี
Ms.Wang Canwei
ตำหแน่ง : ครูพิเศษภาษาจีน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.จงฮั้ว    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวกรรณิการ์ แก้วมณี
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.จงฮั้ว    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวกุลวดี ลำใย
ตำหแน่ง : ครูปฏิบัติการสอน เตรียมอนุบาล
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.จงฮั้ว    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,537,580 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,924,518 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,606,655 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,598,548 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,418,819 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,361,667 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,294,580 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,230,380 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,191,714 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,118,130 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,087,781 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,073,661 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,064,017 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 11 กพ 58
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 24 ก.พ. 58
นิทานหรรษา 28 ม.ค 58
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 24 ก.พ. 58
นิทานหรรษา 21 ม.ค 58
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 24 ก.พ. 58
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 28 ม.ค 58
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 24 ก.พ. 58
.สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 21 ม.ค 58
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 24 ก.พ. 58
วันที่ 21 ม.ค. 58 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เต้นประกอบเพลงค่านิยม 12 ประการ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 21 ม.ค. 58
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคี 4 ฝ่าย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 20 ม.ค. 58
เข้าร่วมงานวันครู ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และร่วมงานมหกรรมกีฬา
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 16 ม.ค. 58
จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (ค่ารถรับ-ส่งนักเรียน)
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 15 ม.ค. 58
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 15 ม.ค. 58
อบรมครูโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการอบรมและแนะนำ Coaching สำหรับขยายผล
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 12 ม.ค. 58
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 10 ม.ค. 58
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียน 9 มกราคม 2558
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 09 ม.ค. 58
ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูผู้สอนนักเรียนเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 8 มกราคม 2558
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 08 ม.ค. 58
โครงการภาษาอังกฤษสู่ชุมชน
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 23 ก.พ. 58
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 23 ก.พ. 58
ดาวโหลดเอกสาร แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม | 23 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 23 ก.พ. 58
โรงเรียนบ้านโจรกประกาศสอบราคาจ้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารเรียน
โรงเรียนบ้านโจรก | 23 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ
โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา | 23 ก.พ. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น | 23 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) | 23 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าสอบ
โรงเรียนบ้านหนองพงนก | 23 ก.พ. 58
โครงการจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีก
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง | 23 ก.พ. 58
ประกาศ สอบราคาจ้างศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จ.พังงา
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 23 ก.พ. 58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างชำรุด
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 23 ก.พ. 58
ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
โรงเรียนโพนงามศึกษา | 23 ก.พ. 58
รางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 23 ก.พ. 58
ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
โรงเรียนโพนงามศึกษา | 23 ก.พ. 58
ตารางครูผู้คุมสอบและตารางสอบรวมนักเรียนทุกระดับชั้น
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 23 ก.พ. 58
ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
โรงเรียนโพนงามศึกษา | 23 ก.พ. 58
กองบิน 46 ให้ความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าในอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 23 ก.พ. 58
กิจกรรมช่วยกันทาสีอาคารเรียนใหม่
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 23 ก.พ. 58
ทุนคุณศันสนีย์ และุทีมงาน สนับสนุนจัดทำโรงเรือนปลูกผักออแกนิค
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 23 ก.พ. 58
ทุน Shop for share ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 23 ก.พ. 58
รับสมัครเรียน Summer หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับ 1
โรงเรียนวุฒิวิทยา | 23 ก.พ. 58
21 กุมภาพันธ์ 58 กิจกรรมจิตอาสาของศิษย์เก่า พ.พ รุ่น 42-45
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 23 ก.พ. 58
สังคโลก สุโขทัย
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า | 23 ก.พ. 58
ศิลาจารึกสมัยสุโขทัย
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า | 23 ก.พ. 58
โครงการสอบเสริมปัญญา
โรงเรียนสายธรรม | 23 ก.พ. 58
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 23 ก.พ. 58
นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2558 สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 57 ถึง 13 ก.พ. 58
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 23 ก.พ. 58
ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านร่วมชมการแสดงของลูกหลานในการแสดงชุนนุมรอบกองไฟลูกเสือของนักเรียนบ้านเหล่า
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ | 23 ก.พ. 58
ราชอาณาจักรสุโขทัย
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า | 23 ก.พ. 58
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 23 ก.พ.- 24 เม.ย.58
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 23 ก.พ. 58
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 23 ก.พ. 58
คุณครูนวลจันทร์ โคตะมา และคุณกัญญาวีย์ โคตะมา มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 23 ก.พ. 58
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต2558
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 23 ก.พ. 58
การรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 23 ก.พ. 58
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (23/2/2558)
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 23 ก.พ. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/664 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th